top of page
kontakt
Fyll inn det som er relevant for dere
Kontakt Oss

RIBEVENT

Vi leverer RIB fra og til Oslo, Villa Malla, Oscarsborg, Støtvig Hotell, Son Spa og mange andre flotte destinasjoner i Oslofjorden. 

Ta kontakt for å høre hva vi kan tilby!

bottom of page